ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Coğrafya bilimini özümser ve içselleştirir.
  2 Coğrafya yüksek lisans eğitimi ile elde etmiş olduğu bilgileri, uzmanlaşma alanı ile bütünleştirir
  3 Coğrafi bilgiyi teknolojik araçlarla analiz eder.
  4 Bölgesel farklılıkları mekânsal açıdan sorgular.
  5 Coğrafi bilgiyi uygulamalı olarak kullanır.
  6 Coğrafya alanında bilimsel bir proje hazırlar.
  7 Küresel ve bölgesel ekonomi üzerinde etkili unsurları değerlendirir
  8 Doğal ortamı oluşturan unsurları farklı bakış açılarıyla analiz eder.
  9 Doğal ve beşeri kaynakların etkili şekilde kullanımı konusunda bilgi sahibi olur.
  10 Bilimsel bir disiplin olan coğrafyanın tarihini araştıran çalışmalara katılır.
  11 Tarihi Coğrafya ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilerini geliştirerek projeler üretir
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster