ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

1.YARIYIL DERS PLANI

Orman Botaniğine Giriş 1 5 5 4 1 4 1 1 1 1 4 1
Jeoloji 4 - 3 - - 4 - - - - - -
Matematik I 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 -
GENEL FİZİK I 5 2 5 4 3 1 3 2 3 - - -
İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Almanca I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Türk Dili I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.YARIYIL DERS PLANI

Ormancılıkta İklim Bilgisi 5 4 - - - - 5 5 - - 4 -
Ormancılıkta İklim Bilgisi 5 4 - - - - 5 5 - - 4 -
Toprak Bilimi - 5 4 5 4 - - - - 3 - -
Kimya 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3 3 3 3 - - - - - - - -

3.YARIYIL DERS PLANI

Gymnospermae 4 5 4 5 - - - - - - - 4
Gymnospermae 4 5 4 5 - - - - - - - 4
Orman Entomolojisi 4 5 4 5 4 4 - - 4 3 - -
Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi 4 - 5 - - 5 - - - 4 - -
Genel Ekoloji 5 5 - - - 4 - - 4 - 4 5
Yaban Hayatı Bilgisi 5 5 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4
Ormancılıkta İstatistik Yöntemleri 5 - 5 - - 5 4 - 3 4 4 4

4.YARIYIL DERS PLANI

Angiospermae - 5 4 - 4 - - - - - 4 5
Angiospermae - 5 4 - 4 - - - - - 4 5
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 - - 5 - 5 - 4 - 4 - 5
Dendrometri 5 - 5 - - 5 4 - - 4 4 4
Orman Ekolojisi 5 5 5 5 5 - - - - - 5 4
Orman Hastalıkları 5 5 5 4 - 3 - 4 - - 5 4
Staj-I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5.YARIYIL DERS PLANI

Havza Yönetimi 5 5 - - - - - - - 4 4 -
Orman Hasılat Bilgisi 5 - 5 - - 5 4 - - 4 4 4
Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4 - 5 - - 5 - - - 4 - -
Silvikültürün Temel Esasları 4 5 3 5 3 - - 3 4 4 4 4
Orman Yolları 4 - 5 - 4 4 4 - 4 4 5 5

6.YARIYIL DERS PLANI

Orman Koruma ve Yangın Yönetimi 5 5 4 4 4 3 3 2 4 5 5 4
Orman Transport Tekniği 4 - 5 - 4 4 4 - 4 4 5 5
Silvikültür Tekniği 5 5 4 5 - - 4 - 4 4 4 4
Toprak ve Su Koruma 5 5 3 - 3 - - - - - 4 4
Toprak ve Su Koruma 5 5 3 - 3 - - - - - 4 4
Tohum ve Fidanlık Tekniği 3 3 3 4 3 - - - 3 3 - 3
Staj-II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7.YARIYIL DERS PLANI

Orman Amenajman Esasları 4 4 5 - 5 - 4 4 - 4 - 4
Ormancılık Hukuku 3 1 3 1 1 1 5 1 3 3 5 3
Orman İşletme Ekonomisi - - 5 - 5 5 - 5 4 3 - 5
Orman Bakımı 4 4 4 5 - - - - 4 4 - -
Ormancılık Yönetim Bilgisi 5 - 5 - 5 - 5 5 3 5 4 5
Ormancılık Yönetim Bilgisi 5 1 5 1 5 1 5 5 3 5 4 5
Bitirme Çalışması-I - - - - 3 4 5 - 3 5 5 4

8.YARIYIL DERS PLANI

Ağaçlandırma Tekniği 3 - 4 5 4 - 4 4 - 4 4 4
Orman Amenajmanı 5 5 5 4 5 4 - - 4 5 - 4
Ormancılık Politikası 5 - 5 - 5 - 5 5 3 5 4 5
Ormancılık Politikası 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 4 5
Odun Dışı Orman Ürünleri 4 5 5 - 4 - - 4 - - 4 5
Odun Dışı Orman Ürünleri 4 5 5 - 4 - - 4 - - 4 5
Mera Yönetimi 5 5 5 4 - - - - - 5 5 5
Mera Yönetimi 5 5 5 4 - - - - - 5 5 5
Ormancılık İş Bilgisi 5 3 4 - 4 4 - - 4 4 - 4
Bitirme Çalışması-II - - - - 3 4 5 - 3 5 5 4
Bitirme Çalışması-II - - - - 3 4 5 - 3 5 5 4
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster