CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Bologna Information System


Course Title P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

1.SEMESTER COURSE LIST

Orientation 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1
Mathematics for Business I 5 4 5 3 2 2 - - 2 - 2 -
INTRODUCTION TO BUSINESS I 5 4 2 1 1 1 4 3 2 - 5 1
Introduction to Microeconomics 5 - - - 4 4 2 - 3 - 3 -
Human Resource Management in Industry 5 4 1 1 1 1 4 4 5 4 2 1
İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Türk Dili I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.YARIYIL DERS PLANI

İşletmeciler İçin Temel Hukuk Bilgisi - 2 - - 3 3 - - - - - - - - -
Örgütsel Davranış 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 2 - - -
İŞLETMEDE SAYISAL YÖNTEMLER 5 4 4 2 1 3 - - - 1 - - - - -
MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 5 - - - 4 4 2 - 3 - 3 - - 3 2
İngilizce II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.YARIYIL DERS PLANI

Pazarlama İlkeleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FİNANSAL MUHASEBE 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 - - -
Statistics for Business I 5 3 4 2 1 - - - 2 - - - - - -
The Black Sea in International Politics 4 4 - 4 4 4 4 4 - - - - - - -
Ottoman Diplomatics & Paleography I 3 4 4 3 4 3 3 4 - - - - - - -

4.SEMESTER COURSE LIST

Production Management 5 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 - - -

5.SEMESTER COURSE LIST

Financial Management 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 - - -
Cost Accounting 1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 1 - - - - -

6.SEMESTER COURSE LIST

7.SEMESTER COURSE LIST

Strategic Management 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 1 - - -
Capital Market 2 - 3 4 3 3 3 4 4 3 4 - - - -
Commercial Law - 3 4 5 4 4 - 4 4 - 5 - - - -

8.SEMESTER COURSE LIST

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster