ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

1.YARIYIL DERS PLANI

Genel Zooloji 5 2 - - - - 4 - 5 - - 3 - - -
Ormancılık Bilgisi 4 5 5 5 5 - 3 - 4 4 - 4 3 5 -
Ormancılıkta Harita ve Arazi Bilgisi 5 - - 5 3 - 3 - - 5 - 5 - - -
Ekoloji Kavramı 5 5 - - 3 - 1 - 2 - 2 - 2 1 -
Biyocoğrafya 4 4 1 - - - 4 - 2 - - - 2 - -
Temel Botanik 4 3 3 - - - 3 - - - - - 2 - -
Yaban Hayatında Sistematik 2 2 3 4 - 4 4 - 5 - - 3 - - 3

2.YARIYIL DERS PLANI

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temel Ekonomi 5 - - - - 3 4 - - - - - 3 - -
Halkla İlişkiler ve İletişim - - 4 5 - - - 5 - - - - - 5 5
Yaban Hayatı Ekolojisi 4 5 - - 5 - 3 - 4 - - - - - -
Mammaloji - 2 - - 3 - 5 - 5 - - 2 - - 2
Ornitoloji 3 2 - - - - 4 - 4 - - 2 - - -
Yaban Hayvanlarını İzleme Yöntemleri 4 4 4 5 3 - 4 - 3 - - 5 - - -
Müze Materyali Hazırlama Yöntemleri 3 - 3 3 - - 1 - 2 - - 5 - - -
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 1 4 - - 4 - 4 - 4 5 5 2 3 2 -

3.YARIYIL DERS PLANI

Korunan Alanlar Yönetimi 5 5 5 5 5 5 4 5 5 - 5 - 5 5 5
Avlak Yönetimi 5 - - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 -
Sulak Alan Ekolojisi 3 5 2 - - - 3 - 3 - 4 - - - -
Yaban Hayatında Seçme Konular 5 3 2 - - - 4 - 3 - 5 2 4 2 2
Yaban Hayatı Envanter Teknikleri-1 3 1 3 1 - - 3 - 4 - - 3 - - -
Ekosistemler 2 5 - - 3 - 4 - 3 2 3 - - 2 -
Staj 5 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5

4.YARIYIL DERS PLANI

Avcılık ve Yaban Hayatı Hukuku 5 - - 5 4 - 5 5 5 - - - 5 5 -
Girişimcilik ve İnovasyon 5 - - 5 5 5 - 5 - - - 5 5 5 5
Yaban Hayatı-İnsan Çatışması 3 2 - 2 - 2 1 2 2 - - - - - 3
İçsu Ürünleri 3 2 - - - - 3 2 4 - - 2 2 - -
Avlanma Teknikleri 3 2 3 - - 1 - 3 4 - - 3 3 3 -
Yaban Hayvanı Davranışları - 2 - - 5 - 5 - 4 3 - 2 - - -
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster