ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

1.YARIYIL DERS PLANI

SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK 1 5 3 4 1 2 1 - - - - - - - -
MİKROEKONOMİYE GİRİŞ 5 - - - 4 4 2 - 3 - 3 - - 3
Hukuka Giriş 5 4 5 4 - 5 4 5 3 - 5 5 - -
Oryantasyon 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Çalışma Sosyolojisi 4 5 4 4 - - - 4 - 4 3 4 5 -
İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Almanca I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Türk Dili I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.YARIYIL DERS PLANI

Borçlar Hukuku 3 3 3 - 3 3 3 3 3 1 4 1 - -
MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 5 - - - 4 4 2 - 3 - 3 - - 3
Sosyal Politika 4 5 4 3 5 2 2 2 5 4 3 2 3 5
Endüstri İlişkileri 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.YARIYIL DERS PLANI

Sendikacılık 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5
Gelir ve Servet Dağılımı 4 3 - - 5 - - 4 - 3 4 - 4 -

4.YARIYIL DERS PLANI

Çalışma Psikolojisi 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Bireysel İş Hukuku 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Sosyal Koruma ve Dezavantajlı Gruplar 4 - 4 4 5 4 4 4 5 4 - - 5 -

5.YARIYIL DERS PLANI

Genel Muhasebe 4 1 2 - - 3 - 2 - 2 1 - - -
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 2 3 4 2 2 3 4 - - 3 - - -
Sosyal Güvenlik Hukuku 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Sosyal Psikoloji 5 4 1 1 1 1 4 4 5 4 2 1 5 5
Çalışma Ekonomisi 5 4 4 4 5 - - 4 - 5 4 - 3 -

6.YARIYIL DERS PLANI

İstihdam ve İşsizlik 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5
Uluslararası Sosyal Politika 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 2 5
Toplu İş Hukuku 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4

7.YARIYIL DERS PLANI

İnsan Kaynakları Yönetimi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 - -
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 5 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 5
Sendika Hukuku 5 4 3 5 4 4 2 4 2 4 3 2 5 4

8.YARIYIL DERS PLANI

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster