ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Alınacak Derece
  • Organik Tarım programınıbitiren bir öğrenci iki yıllık eğitim-öğretim sonunda, toplam 120 AKTS teorik veuygulamalı ders yükünü alır. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, programyeterlilikleri sağlandığında Organik Tarım alanında Ön Lisans Diplomasıverilir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster