ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Alınacak Derece
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programını bitiren bir öğrenci iki yıllıkeğitim-öğretim sonunda, toplam 120 AKTS teorik ve uygulamalı ders yükünü alır.Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığındaTıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında Ön Lisans Diploması verilir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster