ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Kabul Koşulları
  • Fakülte tarafından belirlenen ve Üniversite Senatosunca onaylanan esaslar doğrultusunda özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır. Özel yetenek sınavı, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzunun ilgili bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda Lisans Yerleştirme Sınavı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve adayın özel yetenek sınavında aldığı puanın birlikte değerlendirildiği bir hesaplamaya dayanır. Lisans Yerleştirme Sınavından alınması gereken asgari puan ve özel yetenek sınavına ilişkin diğer detaylar, her sınav dönemi öncesinde Fakülte çevrimiçi alanında adaylara duyurulur. 

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster