ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Kabul Koşulları
  • Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)`yedayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kezyapılıp,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince(ÖSYM) düzenlenmektedir.Adaylar,Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretimbaşarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları MeslekYüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster