ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Üst Kademeye Geçiş
  • Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Peyzaj Mimarlığına, Ziraat ve Orman Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçerek lisans programlarında öğrenim görebilirler.    

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster