ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Bölümümüz öğrencileri programdaki tüm zorunlu dersleri başarmış olması ve en az 240 AKTS kredisi sağlamış olması gerekmektedir. Mezuniyet koşulu olan 240 AKTS`nin, 81 AKTS olan toplam seçmeli ders kredisinin en az 41`ini bölüm derslerinden seçmek zorundadır. Öğrenciler isterlerse seçmeli derslerin tamamını bölüm içinden alabilir. Bölüm dışı seçmeli ders almak isteyen öğrenciler kalan 41 AKTS`nin isterlerse tamamını fakülte havuzundan seçebilir. Öğrenciler üniversite havuzundan ders almak istediği takdirde ise en fazla 21 AKTS`lik ders alabilir. 

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster