ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan, 30 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster