ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrencinin mezun olabilmesi için;
    1. Birinci yıl güz ve bahar dönemlerinde 30 + 30 aktskredilik dersler zorunludur. Birinci yılın güz ve bahar dönemlerindeki bu 60akts kredilik zorunlu dersler ile ikinci, üçüncü ve dördüncü yılların güz vebahar dönemlerindeki  zorunlu dersleri başarı ile geçmek.
    2. Seçmeli derslerle birlikte geçtiği derslerin toplamkredisinin 240 akts kredi olması.
    3. Zorunlu stajın yapılması şartlarını sağlamasıgerekmektedir.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster