CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Bologna Information System


  • Final Examination
  • Programı tamamlamak için 120 AKTS kredisinin alınmış ve başarıyla tamamlanmış olması ve başarılı bir tez çalışmasının yapılmış olması gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster