ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrencilerin tüm ders yüklerinibaşarı ile tamamlamış olmaları (derslerden başarılı olabilmek için final/yarıyılsonusınavından en az C (70/100) notunun alınmış olması gereklidir) , genel notortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve asgari 120 AKTS kredisinisağlamış olmaları gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster