ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin(toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,0 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster