ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Zorunluderslerden 30 AKTS’si, seçmeli derslerden 42 AKTS’si ve Yüksek Lisans Bitirme tezinden48 AKTS’si olmak üzere toplamda 120 AKTS’lik ders alıp; 4.00 üzerinden en az 2.0ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığıtezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmuş olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster