ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Mezuniyet Koşulları
 • Programdanmezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) .

  Programa gelen öğrencilerin Bolognakriterleri gereğince 120 AKTS (ECTS) ders almaları gerekmektedir.

  Dolayısıyla mezun durumunda bir öğrencinin en az 120 AKTS dersten başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

  Ayrıca ders müfredatı içinde yer alan tüm zorunlu derslerden (staj dahil) başarılı olmak gerekmektedir.

   

  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster