ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları ve yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezuniyete hak kazanır.

    Yüksek Öğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği ilgili maddelerinegöre Yüksek Lisans Programı, 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler, birinci yıliki dönem halinde en az 7 ders alarak 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadırlar.Bunun yanı sıra, öğrencilerin, uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili dilöğrenme mecburiyetleri de vardır. Yüksek lisans ders dönemini başarıylatamamlayan öğrenciler, Bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmalığında yükseklisans tezlerini hazırlarlar. Hazırlanan tezin bir jüri önünde savunulması vebaşarılı bulunmasıyla yüksek lisans programı tamamlanmış olur.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster