ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Yüksek Öğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği ilgili maddelerine göre Yüksek Lisans Programı, 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler, birinci yıl iki dönem halinde en az 7 ders alarak 60AKTS’yi tamamlamak zorundadırlar. Bunun yanısıra öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili yabancı dil öğrenme mecburiyetleri de vardır. Yükseklisans ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmalığında yüksek lisans tezlerini hazırlarlar. Hazırlanan tezin bir jüri önünde savunulması ve başarılı bulunmasıyla yüksek lisans programı tamamlanmış olur.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster