ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Ders Yükü ve Mezuniyet: Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9(dokuz) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.   

    Alınması gereken minimum ders sayısı: Sekiz ders

    Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 24 Kredi/60 AKTS

    Minimum akademik not ortalaması: 2.50 


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster