ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Zorunlu derslerden 42 AKTS`si, seçmeli derslerden 30 AKTS`si ve  Yüksek Lisans Bitirme  tezinden 48 AKTS`si olmak üzere toplamda 120 AKTS` lik ders alıp; 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmuş olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster