ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları (derslerden başarılı olabilmek için final/yarıyıl sonu sınavından en az C (70/100) notunun alınmış olması gereklidir), genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve asgari 90 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster