ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrencilerin Doktora programından mezun olabilmeleri için (Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında) Yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran öğrenciler toplam 42 AKTS den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders almak zorundadır. Yüksek Lisans programında belirtilen zorunlu dersleri almayan öğrenciler öncelikle zorunlu dersleri almaları gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin sırasıyla, yeterlik sınavından başarılı olmaları, tez konusu önermeleri ve tez çalışmalarını tamamlayarak, Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına göre yazdıkları tezlerini belirlenen jüri karşısında savunmaları gerekmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster