ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Sınav Değerlendirme Kuralları
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen hususlar geçerli olacaktır. yani:

  MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Bir ara sınavı yapılması durumunda ara sınavının başarı notuna etkisi %40’tır. Birden fazla ara sınavı ve/veya diğer faaliyetler yapılması durumunda bu sınav ve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40’tan az ve %70’den çok olamaz.

  (2) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları, katsayıları ve ifadeleri şunlardır:

  a) Sayısal Notlar Harf Notları Katsayılar

  90-100 A 4.00

  85-89 B1 3.50

  80-84 B2 3.25

  75-79 B3 3.00

  70-74 C1 2.50

  65-69 C2 2.25

  60-64 C3 2.00

  50-59 F1 1.00

  0-49 F2 0.00

  b) Diğer harf notları ise şunlardır:

  1) FF1 notu: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. Bu not, yarıyıl/yıl sonu ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu olarak işleme alınır.

  2) FF2 notu: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız.

  3) M notu: İntibak veya muafiyet sınavı sonucu muaf olunan derslere verilir. Ayrıca yatay veya dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin daha önceki programlarda aldıkları derslerden denkliği ilgili yönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilen nottur.

  4) G notu: Geçer (kredisiz derslerden başarılı).

  5) K notu: Kalır (kredisiz derslerden başarısız).

  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster