CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Bologna Information System


  • Assessment and Grading
  • Bir öğrencinin ham başarı notu o derse ait ara sınav notu ile kısasüreli sınavlar, ödevler ve proje notlarının ortalamasının %40-70`i ile yarıyılsonu sınav notunun %30-60`ının toplanması ile belirlenir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster