ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • ÇANKIRI KARATEKIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLISANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 16 ve 18. maddelerine göre   Arasınav, Yarıyıl Sonu Sınavı ve her ders için belirtilen diğer  (ödev, proje ve kısa sınavlar) sınavlarından alınan puanların birlikte değerlendirilmesi sonucunda  60 ve üzeri başarı puanına sahip öğrenci o dersten başarılı sayılmaktadır.  
    Bir ara sınav yapılması durumunda ara sınavın başarı notuna etkisi %40’tır. Birden fazla ara sınavı ve/veya diğer faaliyetler yapılması durumunda bu sınav ve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40’tan az ve %70’ten çok olamaz.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster