ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavınakatılmayanlar ya da ilgili sınava katıldığı halde o dersten başarılı olmak için yeterli notu alamayan öğrenciler içinyarıyıl sonu sınavı yerine geçecek bir bütünleme sınavı yapılır.(2) Ders sorumlusu yarıyıl süresince öğrencilere yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeriçalışmaları ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine sayabilir. Ayrıca dönem içerisinde ara sınav haricinde yapılan kısasınav ve diğer çalışmalar da değerlendirmeye katılabilir.(3) Seminer, uzmanlık alan dersi (tez) ve dönem projesi dersleri için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı şartıaranmaz. Bu dersler Başarılı (BŞ) veya Başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.(4) Öğrencilerin devamsızlık durumları yarıyıl sonu sınavından önce ders sorumlusu tarafından ilan edilir.Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez. Devamsız öğrencileriçin yarıyıl sonu sınav notu olarak FF2 verilir.(5) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci için sınav notu olarak FF1 verilir.(6) Derslerin başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Değerlendirme sonucu eldeedilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevrilir:

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster