ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Matematik II CEL102 BAHAR 3+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Lineer denklem sistemlerini kavrar, iki bilinmeyenli lineer denklem sistemini çözüp, çözümü grafiksel olarak ifade eder, matris ve çeşitlerini bilir, matrislerle işlemler yapar, matrisin tersini, determinantını,transpozesini ve rankını hesaplar.
  2-Lineer denklem sistemlerinin matris gösterimini yazar, Cramer kuralı ile lineer denklem sistemlerini çözer.
  3-Bir değişkenin ve bir fonksiyonun limitini kavrar, bir noktadaki limiti sağdan ve soldan yaklaşan değerlerle bulur, limitle ilgili teoremleri ve kaideleri bilir
  4-Türevin tanımını kavrar, türev alma kurallarını bilir, türevin fiziksel ve geometrik anlamını kavrar, toplam, çarpım, bölüm halindeki fonksiyonların türevini alır, yüksek mertebeden türevleri alır.
  5-Bir fonksiyonun azalan veya artan olduğu aralıkları bulur, teğet doğrusunun eğimini ve denklemini bulur.
  6-İntegral hesabını kavrar, integralin diferansiyelin tersi olduğunu bilir, belirsiz integral için genel kuralları bilir.
  7-Belirli integrali tanımlar,özelliklerini bilir,düzlemsel bölgelerin alanını ve dönel cisimlerin hacmini hesaplar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lineer denklem sistemleri ve matrisler
  2 Lineer denklem sistemleri ve matrisler
  3 Lineer denklem sistemleri ve matrisler
  4 Determinantlar
  5 Determinantlar
  6 Limit ve süreklilik
  7 Limit ve süreklilik
  8 Ara Sınav
  9 Limit ve süreklilik
  10 Türev
  11 Türev
  12 Türev ve uygulamaları
  13 İntegral
  14 İntegral
  15 İntegral ve uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Turgay Taşkın

  2-)Öğretim Görevlisi İkbal Ay Keçeli

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genel matematik (prof.dr.S.BALCI)
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı 1. Lineer denklem sistemlerini çözebilme. 2. Matrislerle işlem yapabilme. 3. Limit ve sürekliliği kavrayabilme. 4. Türev alma kurallarını uygulayabilme. 5. İntegral yardımı ile alan ve hacim hesabı yapabilme. 6. Basit diferansiyel denklemleri çözebilme. 7. İstatistikle ilgili temel tanımları kavrayabilme. Matematiğin, teknik programlar için önemini kavratarak, öğrencinin kendi programı için özellikle iyi bilmesi gereken konuların altını çizip, bu konularla ilgili mesleki uygulamalar yapmak.
  Dersin İçeriği Lineer denklem sistemleri ve matrisler, Determinantlar, Limit ve süreklilik,Türev ve uygulamaları, İntegral ve uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar. -
  2 Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. -
  3 Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar -
  4 Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir. -
  5 Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar. -
  6 Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar. 4
  7 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. -
  8 Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir -
  9 Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar. Planlama ve tasarım yapar. Çubuk grafikleri, kritik-yol-şebekelerini, montaj şemalarını devre ve şematik diyagramları yorumlar. -
  10 Keşif işlemlerini yürütür. Muayene test ve kabul işlemlerini yapar. 3
  11 Aydınlatma ve güç sistemlerinin tesisini kurar. İletim ve dağıtım sistemlerinin tesisine nezaret eder. -
  12 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın yerleştirilmesi, sınıflandırılması, ayarlanmasını yapar. Çalışma ortamına uygun kablo makine ve teçhizatın seçimi, sınıflandırılması ve ayarlanmasını yapar. -
  13 İş yerinde elektrik kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. Standartlarda ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular. -
  14 Tesisatı kontrol eder ve onarır. 4
  15 Ekip çalışması yapar. İletişim kurar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster