ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel ve Teknik İletişim CHB241 GÜZ 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. İletişimin tanımını, önemini, sürecini, öğelerini, türlerini ve engellerini bilir, engelleri aşma yollarını öğrenir. Empatik iletişimi bilir, dinleme becerilerini uygular.
  2-2. Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişimi bilir, türlerini ve araçlarını öğrenir, gerektiğinde uygular.
  3-3. Yazışma türlerini, resmi yazışmaları, form yazılarını ve özel yazışmaları bilir, Özgeçmiş, dilekçe ve rapor yazmasını öğrenir.
  4-4. Örgütsel yazışma ve iş mektuplarını bilir. Örgütlerde iletişimin işleyişini ve örgütlerde kullanılan iletişim araçlarını bilir.
  5-5. Teknik iletişimi bilir. Teknik ve Teknoloji kavramını öğrenir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri öğrenir.
  6-6. Form düzenleme ve grafik iletişimi bilir. İletişimde tablo ve şema kullanımını öğrenir.
  7-7. Bilgi teknolojileri ve iletişimi bilir. Bilgisayar ağları ile iletişim, İnternet, İntranet, Extranet ile ilgili konuları öğrenir.
  8-8. Knows information technologies and communication. Learns about Computer network and communication, İnternet, İntranet, Extranet. Makes general discussion and evaluation about course.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0188
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, İletişimin tanımını, önemini, sürecini, öğelerinin anlatılması.
  2 İletişim türlerini sınıflandırılması, engellerini belirlenmesi, engelleri aşma yollarının öğrenilmesi.
  3 Empatik iletişim, Empatik iletişim ve dinleme becerileri ile sempatin konularının anlatılması.
  4 Sözlü iletişim, süreci, önemi, sözlü iletişim türleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
  5 Sözsüz iletişim, süreci, önemi, türleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
  6 Yazılı iletişim; icadı, öğeleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir, türlerini ve araçlarını öğrenir, gerektiğinde uygular.
  7 Yazışma türlerini, ticari ve resmi yazışmaları bilir, resmi yazı türlerini öğrenir.
  8 Ara Sınav
  9 Form yazılarını ve özel yazışmaları bilir, Özgeçmiş, dilekçe ve rapor yazmasını öğrenir.
  10 Yazışma türlerinden iş mektuplarını, türlerini bilir, iş mektubu düzenlemeyi öğrenir.
  11 Örgütsel yazışma ve iş mektuplarını bilir. Örgütlerde iletişimin işleyişini ve örgütlerde kullanılan iletişim araçlarını bilir.
  12 Örgütsel iletişimin anlamını, önemini, amacını ve fonksiyonlarını bilir. Örgütsel iletişim yöntemlerini ve araçlarını öğrenir.
  13 Teknik iletişimi bilir. Teknik ve Teknoloji kavramını öğrenir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri öğrenir.
  14 Form düzenleme ve grafik iletişimi bilir. İletişimde tablo ve şema kullanımını öğrenir.
  15 Bilgi teknolojileri ve iletişimi bilir. Bilgisayar ağları ile iletişim, İnternet, İntranet, Extranet ile ilgili konuları öğrenir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Ahmet KOCADAĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, Cumhur Erdönmez; Genel ve Teknik İletişim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005
  Yardımcı Kitap Hasan Tutar, Ferit Ayyıldız; Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2006 Üstün Dökmen; İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1996
  Döküman -
  Dersin Amacı 1. Öğrencilerin kişisel iletişimlerinde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek. 2. Örgütsel ortamda gerçekleşen iletişim faaliyetlerinin farkında olmalarını sağlamak. 3. Örgütsel iletişim araç ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilmelerini temin etmektir.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı, İletişimin tanımını, önemini, sürecini, öğelerinin anlatılması. İletişim türlerini sınıflandırılması, engellerini belirlenmesi, engelleri aşma yollarının öğrenilmesi. Empatik iletişim, Empatik iletişim ve dinleme becerileri ile sempatin konularının anlatılması. Sözlü iletişim, süreci, önemi, sözlü iletişim türleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir. Sözsüz iletişim, süreci, önemi, türleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir. Yazılı iletişim; icadı, öğeleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir, türlerini ve araçlarını öğrenir, gerektiğinde uygular. Yazışma türlerini, ticari ve resmi yazışmaları bilir, resmi yazı türlerini öğrenir. Form yazılarını ve özel yazışmaları bilir, Özgeçmiş, dilekçe ve rapor yazmasını öğrenir. Yazışma türlerinden iş mektuplarını, türlerini bilir, iş mektubu düzenlemeyi öğrenir. Örgütsel yazışma ve iş mektuplarını bilir. Örgütlerde iletişimin işleyişini ve örgütlerde kullanılan iletişim araçlarını bilir. Örgütsel iletişimin anlamını, önemini, amacını ve fonksiyonlarını bilir. Örgütsel iletişim yöntemlerini ve araçlarını öğrenir. Teknik iletişimi bilir. Teknik ve Teknoloji kavramını öğrenir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri öğrenir. Form düzenleme ve grafik iletişimi bilir. İletişimde tablo ve şema kullanımını öğrenir. Bilgi teknolojileri ve iletişimi bilir. Bilgisayar ağları ile iletişim, İnternet, İntranet, Extranet ile ilgili konuları öğrenir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Test ekipmanını kullanır. -
  2 Analog ve Dijital teoriyi bilir. -
  3 Protokol bilgisine sahiptir. -
  4 İhtiyaç analizi yapar. -
  5 İş organizasyonu yapar. -
  6 Problem çözer. -
  7 Karar verir. 5
  8 Sistem bütünlüğünü sağlar. -
  9 İletişim kurar. -
  10 Teknolojiyi takip eder. 3
  11 Araştırır, girişimde bulunur ve üretir. -
  12 Takım çalışmasını bilir ve çalışanlarla iletişim kurar. 5
  13 Esnektir ve kendi kendine öğrenebilir. -
  14 Gözlem yapar ve karar verir. 5
  15 Risk alır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster