ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşletme Yönetim ve Üretim Kontrolü CİK243 GÜZ 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. İşletme ve yönetimle ilgili temel kavramları bilir, işletmelerin amaçlarını sıralar, işletmelerin ekonomik yapı içindeki yerini ve işletmelerin çevre ile olan ilişkilerini açıklar.
  2-2. İşletmelerin çeşitlerini bilir, büyüklük, sermaye bakımından ve hukuki yapılarına göre işletmeleri sıralar.
  3-3. İşletmenin kuruluşunda hangi aşamalardan geçildiğini açıklar, işletmenin kuruluş yerinin seçiminde rol oynayan faktörleri sıralar. İşletmelerde kapasite ve çeşitli kapasite kavramlarını açıklar.
  4-4. Yönetimin temel fonksiyonlarından olan plânlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetimi açıklar. Üretimin tanımını, özelliklerini, üretim sistemlerinin sınıflandırılmasını açıklar. Üretim plânlaması, stok kontrolü, üretim denetimi ve toplam kalite yönetimini açıklar.
  5-5. Pazarlama yönetimi fonksiyonlarını ve pazarlama araştırmasını açıklar.
  6-6. Finansmanın tanımını, önemini ve işletmeler için gerekli finansman kaynaklarını sıralar.
  7-7. Personel yönetiminin önemini, iş gören seçimini, eğitimini, başarı değerlendirmesini ve ücret yönetimini açıklar.
  8-8. Halkla ilişkilerin tanımını, halkla ilişkilerde etkili iletişimi ve hedef kitleyi açıklar. Araştırma ve geliştirme türlerini, işletmelerdeki araştırma geliştirme çalışmalarının nedenlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   64
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,13 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar.
  2 İşletmelerin amaçları, özellikleri ve işletme çeşitleri.
  3 İşletmelerin çeşitleri ve işletme çevre ilişkileri.
  4 İşletme kuruluş çalışmaları ve fizibilite.
  5 İşletme büyüklüğü, kapasite ve kapasite ölçüleri.
  6 İşletme kuruluş yeri seçimi ve kuruluş yerleri.
  7 İşletmelerde yönetim tanımı ve fonksiyonları, yönetim kademeleri ve yönetici becerileri
  8 Ara Sınav
  9 İşletmelerde planlama, örgütleme fonksiyonlarının tanımı, çeşitleri, yararları.
  10 İşletmelerde koordinasyon, yöneltme ve denetim fonksiyonlarının tanımı, çeşitleri ve aşamaları.
  11 İşletme fonksiyonlarından Üretimin tanımı, önemi, sınıflandırılması ve üretim yönetimi
  12 İşletme fonksiyonlarından pazarlamanın tanımı, önemi ve hedef pazar seçimi
  13 İşletmelerde finansın tanımı, amacı, önemi ve finansal fonların sağlanması.
  14 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, planlanması, işgören seçimi ve ücret yönetimi
  15 İşletmelerde halkla ilişkiler ve araştırma ve geliştirme çalışmaları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Mustafa SARIARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mustafa Sarıarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof. Dr. İsmet MUCUK (2008), Temel İşletme Bilgileri, TÜRKMEN Yayınları, İstanbul
  Yardımcı Kitap Yrd.Doç. Dr. İlknur KUMKALE (2007) Genel İşletme, MURATHAN Yayınevi
  Döküman -
  Dersin Amacı 1. İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilmek. 2. İşletme çeşitlerini sıralayabilmek. 3. İşletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilmek. 4. İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilmek. 5. İşletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilmek.
  Dersin İçeriği İşletme ve yönetimle ilgili temel kavramlar.İşletmelerin amaçları, özellikleri ve işletme çeşitleri.İşletmelerin çeşitleri ve işletme çevre ilişkileri.İşletme kuruluş çalışmaları ve fizibilite.İşletme büyüklüğü, kapasite ve kapasite ölçüleri.İşletme kuruluş yeri seçimi ve kuruluş yerleri.İşletmelerde yönetim tanımı ve fonksiyonları, yönetim kademeleri ve yönetici becerileri, İşletmelerde planlama, örgütleme fonksiyonlarının tanımı, çeşitleri, yararları.İşletmelerde koordinasyon, yöneltme ve denetim fonksiyonlarının tanımı, çeşitleri ve aşamaları.İşletme fonksiyonlarından Üretimin tanımı, önemi, sınıflandırılması ve üretim yönetimi, İşletme fonksiyonlarından pazarlamanın tanımı, önemi ve hedef pazar seçimi, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, planlanması, işgören seçimi ve ücret yönetimi, İşletmelerde halkla ilişkiler ve araştırma ve geliştirme çalışmaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili bilimsel ilkeleri tanır. -
  2 İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanır ve işlevlerini açıklar -
  3 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizer. -
  4 İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini hesaplayabilir. -
  5 İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar. -
  6 Soğutma sistemlerindeki boru çaplarını hesaplar, bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. -
  7 Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal bağlantılarını tasarlar, üretir ve yerine montajını yapar. -
  8 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili arızaları teşhis ve tamir eder, periyodik bakımlarını yapar. -
  9 Çalıştığı işyerlerinde amirleri ve yönetimi altında bulunan personel ile iyi iletişim kurar. -
  10 İşletme yönetimini bilir. 5
  11 Meslekle ilgili kalite kontrol ve standartları bilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster