ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Soğutma Sistem Tasarımı CİK204 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile ilgili basınç-entalpi (p-h) diyagramında temel işlemleri yapar.
  2-Çok basınçlı soğutma sistemleri için gerekli hesaplamaları yapar.
  3-Bir soğuk depo için ısı kazancını hesaplar.
  4-Hesaplanan ısı yüküne göre üretici firma kataloglarından uygun bir kompresörü seçer.
  5-Soğutma sistemlerinde kullanılan kondenser ve evaporatör çeşitlerini üretici firma kataloglarından seçer.
  6-Evaporatörde soğutma için gerekli işletme şartları sağlayacak olan genleşme cihazlarını üretici firma kataloglarından seçer.
  7-Soğutma sistemini oluşturan ana boru hatları ve bağlantı elemanlarını tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Teorik soğutma çevrimi ve ilgili hesaplamaların yapılması
  2 Pratik soğutma çevrimi ve ilgili hesaplamaların yapılması
  3 Birim soğutma etkisi için gerekli teorik ve gerçek güç miktarını hesaplanması
  4 Ticari ve endüstriyel soğutma sistemlerinde kullanılan farklı basınçlı evaporatör uygulamalarının açıklanması
  5 Doğrudan genleşmeli ve taşmalı evaporatör ile kademe sıkıştırmalı iki farklı genleşmeli bir sistemin çalışmasını şekil yardımıyla açıklanması
  6 Bir soğuk hava deposu için iklim şartlarına bağlı olarak gerekli yapı bileşenlerini ve bu bileşenlerin ısı iletkenlik değerlerini tablodan seçimi
  7 Dış duvarlardan iletim yoluyla gelen ısı kazancını ,güneş radyasyonu ile kazanılan ısı kazancını, ,enfiltrasyon ısı kazancını, diğer ısı kazançlarını hesaplanması
  8 Ara Sınav
  9 Pratik hesaplama yöntemlerini kullanarak farklı soğutma cihazları (soğuk depo, ticari soğutucular, su soğutma grupları vs.) için ısı yüklerini hesaplanması
  10 Kompresörlerin seçimi için gerekli parametreleri tanıtımı, seçilen kompresörün kapasitesinin evaporatörün soğutma kapasitesi ile uyumlu olması gerektiğinin açıklanması
  11 Isı yükünü esas alarak kompresörün günlük çalışma süresine göre kompresörün kapasitesini belirtilmesi, üretici firma kataloglarından seçilen açık tip kompresörlerin kapasitelerinin nasıl değiştirileceğini açıklanması
  12 Kondenser kapasitesinin hesaplanmasında kullanılan temel denklemlerin tanıtılması, hava soğutmalı, su soğutmalı, evaporatif kondenserlerin seçiminde gerekli olan parametreleri öğrenerek uygun kondenseri tablodan seçimi
  13 Evaporatörde soğutma için gerekli işletme şartları sağlayacak olan genleşme (kılcal boru,otomatik ve termostatik vana) cihazlarını üretici firma kataloglarından seçilmesi
  14 Evaporatör kapasitesinin hesabında kullanılan temel denklemleri tanıtımı, hava soğutucu (doğal, zorlanmış tip), sıvı soğutucu (ıslak, kuru tip) evaporatörlerin seçiminde gerekli olan parametreleri ve tabloları kullanarak uygun evaporatörü seçiminin yapılması
  15 Soğutma sistemi temel ve ara boru hatlarını, boru hatlarında kullanılan bağlama ve birleştirme elemanlarını tanıtılması , soğutma sistemi boru hatlarının geçtiği alanlarda alınması gerekli güvenlik önlemlerini açıklanması, Gerekli varsayımları, hesaplamaları yaparak ve uygun tabloları kullanarak boru hatlarının çapını belirlenmesi, pratik tabloları da kullanarak boru hatlarının çaplarını tespit edilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü HASAN DAĞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Hasan Dağ

  Ders Yardımcıları EMRAH ŞAHİN
  Kaynaklar UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNİĞİ (NURİ ÖZKOL)
  Yardımcı Kitap -
  Döküman SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI
  Dersin Amacı Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin analizini tanıyabilme, temel hesaplamaları (Evaporatörün çektiği ısı, kompresöre verilen enerji, kondenserin attığı ve soğutma tesir katsayısı) yapabilme. Yüksek basınçlı soğutma sistemlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme ve gerekli hesaplamaları yapabilme.Bir soğuk depo için ısı yüklerinin nasıl hesaplanacağını açıklayabilme ve soğutma sistemleri için (soğuk depo, ticari soğutucular, su soğutma grupları vs.) pratik ısı yükü hesaplamalarını yapabilme.Bir soğutma sisteminde kompresörün seçilmesi için gerekli olan parametreleri tanıyabilme ve üretici firma kataloglarından sistem için uygun kompresörü seçebilme. Isı yükü hesabına göre seçilen kompresör ile uyumlu bir şekilde çalışacak ve sistem için gerekli işletme şartlarını sağlayacak kondenser ve evaporatörü üretici firma kataloglarından seçebilme. Evaporatör için gerekli işletme şartlarını (sıcaklık, basınç) ve akışkan miktarını sağlayacak olan genleşme vanasını üretici firma kataloglarından seçebilme.Soğutma sisteminde kullanılan boru malzemeleri ve bağlantı elemanlarını tanıyabilme, ana boru hatlarının (basma hattı, sıvı hattı, emme hattı) ve ara boru hatlarının boyutlandırmasını yapabilme.
  Dersin İçeriği Teorik soğutma çevrimi ve ilgili hesaplamaların yapılması Pratik soğutma çevrimi ve ilgili hesaplamaların yapılması Birim soğutma etkisi için gerekli teorik ve gerçek güç miktarını hesaplanması Ticari ve endüstriyel soğutma sistemlerinde kullanılan farklı basınçlı evaporatör uygulamalarının açıklanması Doğrudan genleşmeli ve taşmalı evaporatör ile kademe sıkıştırmalı iki farklı genleşmeli bir sistemin çalışmasını şekil yardımıyla açıklanması Bir soğuk hava deposu için iklim şartlarına bağlı olarak gerekli yapı bileşenlerini ve bu bileşenlerin ısı iletkenlik değerlerini tablodan seçimi Dış duvarlardan iletim yoluyla gelen ısı kazancını ,güneş radyasyonu ile kazanılan ısı kazancını, ,enfiltrasyon ısı kazancını, diğer ısı kazançlarını hesaplanması Pratik hesaplama yöntemlerini kullanarak farklı soğutma cihazları (soğuk depo, ticari soğutucular, su soğutma grupları vs.) için ısı yüklerini hesaplanması Kompresörlerin seçimi için gerekli parametreleri tanıtımı, seçilen kompresörün kapasitesinin evaporatörün soğutma kapasitesi ile uyumlu olması gerektiğinin açıklanması Isı yükünü esas alarak kompresörün günlük çalışma süresine göre kompresörün kapasitesini belirtilmesi, üretici firma kataloglarından seçilen açık tip kompresörlerin kapasitelerinin nasıl değiştirileceğini açıklanması Kondenser kapasitesinin hesaplanmasında kullanılan temel denklemlerin tanıtılması, hava soğutmalı, su soğutmalı, evaporatif kondenserlerin seçiminde gerekli olan parametreleri öğrenerek uygun kondenseri tablodan seçimi Evaporatörde soğutma için gerekli işletme şartları sağlayacak olan genleşme (kılcal boru,otomatik ve termostatik vana) cihazlarını üretici firma kataloglarından seçilmesi Evaporatör kapasitesinin hesabında kullanılan temel denklemleri tanıtımı, hava soğutucu (doğal, zorlanmış tip), sıvı soğutucu (ıslak, kuru tip) evaporatörlerin seçiminde gerekli olan parametreleri ve tabloları kullanarak uygun evaporatörü seçiminin yapılması Soğutma sistemi temel ve ara boru hatlarını, boru hatlarında kullanılan bağlama ve birleştirme elemanlarını tanıtılması , soğutma sistemi boru hatlarının geçtiği alanlarda alınması gerekli güvenlik önlemlerini açıklanması, Gerekli varsayımları, hesaplamaları yaparak ve uygun tabloları kullanarak boru hatlarının çapını belirlenmesi, pratik tabloları da kullanarak boru hatlarının çaplarını tespit edilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili bilimsel ilkeleri tanır. 4
  2 İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanır ve işlevlerini açıklar 3
  3 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizer. -
  4 İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini hesaplayabilir. 4
  5 İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar. -
  6 Soğutma sistemlerindeki boru çaplarını hesaplar, bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. 3
  7 Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal bağlantılarını tasarlar, üretir ve yerine montajını yapar. -
  8 İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili arızaları teşhis ve tamir eder, periyodik bakımlarını yapar. -
  9 Çalıştığı işyerlerinde amirleri ve yönetimi altında bulunan personel ile iyi iletişim kurar. -
  10 İşletme yönetimini bilir. -
  11 Meslekle ilgili kalite kontrol ve standartları bilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster