ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Bilimi CMT112 BAHAR 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Düzgün değişen dairesel harekette açısal yol, açısal hız, açısal ivme arasındaki ilişkiyi kurar, bir dairesel güç kaynağının açısal hızı ve döndürme momentine bağlı olarak harcadığı enerji ve gücü hesaplar
  2-Cisimlerin ağırlık ve yükseklikleri nedeni ile potansiyel enerjiye sahip olduklarını ve serbest bırakıldıklarında potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümlerini örneklerle açıklar ve basit problemleri çözer
  3-Dönen cisimlerin kitlesel atalet momentini tanır
  4-Momentum korunum ilkelerini kavrar ve basit problemleri çözer
  5-Basit makinelerde mekanik yarar, hız oranı ve verim ilişkisini kurar ve bunu çeşitli makineler (eğik düzlem, palanga, kayış-kasnak, dişli sistemleri vb.) için uygular
  6-Sıvı akışkanlarda akışkan basıncı, akışkanın hacimsel ve kütlesel debisi ve akışkan gücü arasında ilişkileri kurar, akışkan kayıplarını dikkate alarak akışkan gücü hesabı yapar
  7-Isı enerjisini ve sıcaklığı tanımlar, ısı enerjisinin yayınımını, cisimler üzerindeki çeşitli etkilerini (hal, boyut, renk değişimi vb.) bilir ve sıcaklık ölçüm aletlerini tanır
  8-İdeal gazlarla ilgili kanunları bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje3012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dairesel Hareket
  2 Potansiyel-Kinetik Enerji ve Momentum
  3 Potansiyel-Kinetik Enerji ve Momentum
  4 Basit Makineler
  5 Basit Makineler
  6 Basit Makineler
  7 Sıvı Akışkanlar
  8 Ara Sınav
  9 Sıvı Akışkanlar
  10 Sıvı Akışkanlar
  11 Isı Enerjisi ve Etkileri
  12 Isı Enerjisi ve Etkileri
  13 Isı Enerjisi ve Etkileri
  14 Temel Gaz Kanunları
  15 Temel Gaz Kanunları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İkbal Ay Keçeli

  Ders Yardımcıları Öğr.Gör.İkbal AY Öğr. Gör. Mehtap YAVUZ
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı 1. Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fen bilimi ilkelerini kavrayabilme. 2. Teknikerlere; dairesel hareket, potansiyel-kinetik enerji ve momentum, basit makinelerde hız ve güç iletimi, sıvı akışkanlar, ısı enerjisi ve etkileri, gaz akışkanların genel özelliklerini problem çözümünde uygulayabilme. 3. Laboratuar çalışmalarında yukarıdaki konularla ilgili deneyler yaparak elde edilen sonuçlara göre grafikler çizme ve sonuçları analiz etme becerisini kazanabilme
  Dersin İçeriği Dairesel hareket. Potansiyel-Kinetik Enerji. Basit Makineler. Sıvı Akışkanlar. Isı Enerjisi ve Hal Değişimi. Isı Enerjisinin Etkileri. Sıcaklık Ölçüm Aletleri. Temel Gaz Kanunları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Mesleğindeki gelişmeleri takip eder. 2
  2 Mesleğinde bilgisayarı kullanır. -
  3 Şema okur, devreye uygular. -
  4 Üst birimlerden aldığı iş tanımını anlar, yorumlar, alt birimlere aktarır. -
  5 İş organizasyonu yapar. -
  6 İleri teknoloji ve özellik isteyen uygulamaları yapar, alt birimlere aktarır. 2
  7 Takım çalışmasının önemini bilir. -
  8 Sorumluluk ve risk alır -
  9 İletişim kurar. -
  10 Karar verir. -
  11 İhtiyaç analizi yapar 2
  12 Problem çözer. 4
  13 Rapor yazar. -
  14 Kendi işini kurabilir. -
  15 Ekipmanları kullanır, bakım ve onarımını yapar, kayıtlarını tutar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster