ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Teknolojinin Bilimsel İlkeleri CMT103 GÜZ 3+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Malzeme özelliklerini ve malzemeyi koruma metotlarını öğrenir.
  2-Statikle ilgili temel kavramları ve kuralları kavrar.
  3-Ağırlık merkezi ve hesaplama yöntemlerini öğrenir.
  4-Dinamikle ilgili temel kavramları, ilişkilerini, hareket türlerini öğrenir ve grafiklerini çizer ve yorumlar. Sürtünme kuvvetini ve Newton?un 2. kanununu bilir ve uygular
  5-İş, güç ve enerji, tanımlar ve basit problemleri çözer.Verim hesapları yapar.
  6-Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini tanımlar ve dalga hızı, dalga boyu ve frekansla ile ilgili problemleri çözer. Işığın yansıma ve kırılmasını öğrenir.
  7-Sıvılarda basınç prensibini kavrar ve basınç ölçüm cihazlarını kullanır. Paskal kanununu öğrenir.
  8-Akım ve potansiyel farkı öğrenir, ampermetre, voltmetre ve ohm metreyi kullanır. Coulomb yasasını bilir, ohm kanununu kavrar, seri, paralel ve karışık bağlanmış devrelerle ilgili problemleri çözer. Doğru akım ve alternatif akım güç kaynaklarını öğrenir. Direncin sıcaklıkla değişimini öğrenir. Sigorta ve çeşitlerini öğrenir. Motor tiplerini ve özelliklerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   123
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,1 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları
  2 Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi
  3 Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine ayrılması,
  4 Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması.
  5 Yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması
  6 Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması
  7 İş, güç, enerji ve verim. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması
  8 Ara Sınav
  9 Mekanik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları
  10 Elektromanyetik dalgalar özellikleri ve uygulamaları
  11 Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı
  12 Temel elektrik bilgisi; coulomb ve ohm kanunu, seri , paralel ve karışık bağlı basit devreler. Ölçüm cihazları ve kullanımı, güç hesabı, prizler, sigortalar ve çeşitleri
  13 Atölye ve laboratuarlarda, makine teçhizatın ve takım tezgahlarının elektrik bağlantısı
  14 Manyetizma; elektromanyetik endüksiyon, manyetik akı, manyetik alan yoğunluğu,
  15 Faraday kanunu, transformatörler ve motor tipleri.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Kemal Şentürk
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Turgay Taşkın

  2-)Öğretim Görevlisi İkbal Ay Keçeli

  Ders Yardımcıları Öğr.Gör. İkbal Ay
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Ders Notu Öğr. Gör. Kemal ŞENTÜRK
  Döküman -
  Dersin Amacı 1. Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, 2. Malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, 3. Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme. 4. Laboratuar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Fiziksel Büyüklükler ve Birimleri. Korozyon. Malzemelerin Elastikliği ve Hook Kanunu. Malzemelerde Gerilmeler ve Hesapları. Ölçme, Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine ayrılması. Ağırlık Merkezi ve Hesaplanması. Moment ve Denge. Sıvı Akışkanlarda Basınç. Çizgisel hız, ivme ve yol. Dairesel Harekette Hız, İvme ve Yol. Newton Kanunları ve Sürtünme Kuvveti Hesabı. Dalga Yayınımı. İş, güç, enerji, verim ve konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması. Elektrik ve uygulamalar. Manyetizma. Nanoteknoloji hakkında genel bilgiler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Mesleğindeki gelişmeleri takip eder. 4
  2 Mesleğinde bilgisayarı kullanır. -
  3 Şema okur, devreye uygular. 3
  4 Üst birimlerden aldığı iş tanımını anlar, yorumlar, alt birimlere aktarır. -
  5 İş organizasyonu yapar. -
  6 İleri teknoloji ve özellik isteyen uygulamaları yapar, alt birimlere aktarır. 4
  7 Takım çalışmasının önemini bilir. -
  8 Sorumluluk ve risk alır -
  9 İletişim kurar. -
  10 Karar verir. 2
  11 İhtiyaç analizi yapar 1
  12 Problem çözer. 4
  13 Rapor yazar. -
  14 Kendi işini kurabilir. 4
  15 Ekipmanları kullanır, bakım ve onarımını yapar, kayıtlarını tutar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster