ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Ekonomi CBY106 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekonominin temellerini ayırt eder
  2-Tüketici tercihlerini belirler
  3-Üretici tercihlerini belirler
  4-Piyasa türlerini ayırt eder
  5-Makro ekonomik hesaplamalar yapar
  6-Para piyasası ve politikalarını takip eder
  7-Makro ekonomik denge oluşumunu analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekonomi biliminin tanımlanması ve ekonomiye ilişkin kavramların açıklanması
  2 Makro ve mikro ekonomi kavramlarının ayırımı ve amaçların belirlenmesi
  3 Kıtlık, üretim ve büyüme sorunlarının belirlenmesi ve take-off kavramının açıklanması
  4 Arz, talep kavramlarının incelenerek, piyasa dengesinin belirlenmesi.
  5 Talep ve arz esnekliklerinin, fiyat üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
  6 Piyasa mekanizmasının oluşum kriterleri, güçlü ve sorunlu yönlerin incelenmesi.
  7 Talep, fayda dengesi
  8 Ara Sınav
  9 Tüketici dengesi
  10 Üretimin organizasyonu ve firma dengesi.
  11 Kısa ve uzun dönem maliyet kavramları ve açıklanması
  12 Piyasa çeşitlerinin belirlenmesi (tam rekabet ve eksik rekabet piyasa ayırımları)
  13 Tamrekabet piyasası-Tekel piyasası-Tekelçi Rekabet piyasası-Oligopol Piyasaları
  14 Faktör Piyasaları
  15 Piyasaların işleyiş biçimleri, çarpıklıklar ve bu konuda izlenen politikalar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Tuba Yılmaz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çelik, K. (2013). Genel Ekonomi. Trabzon: Murathan Yayınevi.
  Yardımcı Kitap Dinler, Z. (2013). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Yayınevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgiler kazandırmak.
  Dersin İçeriği İktisadın temel kavramları (tanımı,gereksinme,fayda,değer,verimlilik,kıtlık ,fırsat maliyeti kavramları), İktisadın temel kavramları (mal ve hizmetler, üretim faktörleri), İktisadi analiz ve iktisat biliminin sınıflandırılması (makro ve mikro ekonomi kavramları), Ekonominin hedefleri, Talep kavramı (kanunu,tanım,çizelge,fonksiyon vs.), Talep kavramı (Talebi etkileyen faktörler ve fiyat esnekliği), Arz (tanımı,kanunu,çizelge,fonksiyon vs.), Arz (Arzı etkileyen faktörler ve fiyat esnekliği), Piyasa dengesi, Milli gelir ?Ekonomik faaliyet akımı, Milli geliri etkileyen faktörler, Para, Enflasyon, İstihdam ve işsizlik.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. 2
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. 3
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 4
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. 3
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 3
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster