ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yazışmalar CBY114 BAHAR 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel hatlarıyla yazışma tekniklerini uygular
  2-Etkin iş yazısı hazırlar
  3-İş yazılarının anlam ve üslup yönünden kontrol edilmesini sağlar
  4-Yazışma türlerini sınıflandırır
  5-Rapor ve rapor yazma tekniklerini uygular
  6-Hızlı ve etkili olarak ş yazısı ve özel yazılar hazırlar
  7-Yazışmaları gönderme ve alma işlemlerini yapar
  8-İş mektubu yazar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012222
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yazışmaların önemi ve Yazışmaların niteliksel özellikleri hakkında bilgilendirme
  2 Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları
  3 Yazı yazma süreci
  4 Yazı yazma süreci
  5 Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri
  6 Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri
  7 Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri
  8 Ara Sınav
  9 Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri
  10 Resmi Yazı Türleri
  11 Resmi Yazı Türleri
  12 İş Yazılarının Bölümleri
  13 İş Yazısının Türleri
  14 Özel yazı türleri
  15 Gelen evrak işlemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İlknur Ayar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bahar, E. (2016). Mesleki Yazışmalar.Ankara:Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Keskin,N.(2014). Mesleki Yazışmalar.Bursa: Ekin Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; bilgisayarda mesleki yazışmaları; resmi yazıları, iş yazıları ve özel yazılarının neler olduğunu ve işletme ile ilgili yazıları hızlı ve etkin şekilde yazabilmeyi öğretecektir.
  Dersin İçeriği Genel Olarak İletişim, Yazılı İletişim ve Örgütsel İletişim Kavramları, Yazışma Teknikleri, Yazışma Türleri, Yazışmalarda Etkinliği Arttıran Faktörler, Raporlar, Rapor Yazma Teknikleri, Raporların Şekil ve İçerik Yönü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. 3
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 2
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. 5
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. 4
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. -
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster