ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Girişimcilik CBY226 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler girişimcilikle ilgili temel kavramları ve küçük işletmelerde yaşanan yönetsel sorunları kavrar
  2-Öğrenciler küçük işletmelerin kurumsallaşma süreçlerini uygular
  3-Öğrenciler bir işletmenin nasıl kurulacağını açıklar
  4-Öğrenciler girişimci yönlerini keşfeder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   56
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,87 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Girişimci ve Girişimcilik Kavramları
  2 Girişimcinin Özellikleri
  3 Girişimci Kişiliğin Oluşumu
  4 Dünyada ve Türkiye?de Girişimcilik
  5 Yenilik ve Yaratıcılık
  6 Girişimciliğin Teşviki
  7 Küçük İşletme Kavramı, Özellikleri /Küçük İşletmelerin Türleri, Avantaj ve Dezavantajları
  8 Ara Sınav
  9 Küçük İşletme Kavramı, Özellikleri /Küçük İşletmelerin Türleri, Avantaj ve Dezavantajları
  10 Yeni Bir İşe Başlamak / Mevcut Bir İşletmeyi Satın Almak
  11 İşletme Yerinin Seçimi, Kuruluş Sorunları
  12 Küçük İşletmelerde Tedarik, Üretim, Pazarlama Fonksiyonları
  13 Küçük İşletmelerde Finans ve Yönetim Fonksiyonları
  14 Küçük İşletmelerde Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
  15 Küçük İşletmelere Yardımcı Kuruluşlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İlknur Ayar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Küçük, O. (2010). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Günümüz koşulları içinde bir rekabet avantajı yaratan girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularının tartışılması ve öğrencilerde yeni bir bakış açısı oluşturulması.
  Dersin İçeriği Girişimcilik ve küçük işletmelerin yönetimi ile ilgili temel kavramlar, girişimci ile yönetici ayrımı, girişimci olma nedenleri, girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik ve yaratıcılık, girişimcilerin karşılaştıkları güçlükler, küçük işletme kavramı, işletme kuruluş aşamaları, küçük işletmelerde pazarlama sorunları, küçük işletmelerin avantaj ve dezavantajları, iş planı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 4
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster