ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Örnek Olay Analizi CBY232 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mesleki eğitim alanındaki kuramsal bilgileri değerlendirir
  2-Kuramsal bilgileri gerçek iş yaşamına uygular
  3-Örnek kesitler üzerinde tartışır
  4-Örnek kesitler üzerinde bilgileri pekiştirir
  5-Eldeki bilgilere dayanarak çözüm önerileri üretir
  6-Beyin fırtınası yapar
  7-Beyin fırtınası ile yeni düşünceler oluşturur
  8-Yeni düşüncelerin kuruma etkisini analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   56
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,87 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Büro iletişimi ve iletişim çatışmalarının önlenmesi
  2 Büro yöneticisinin görevleri ve örnek olay analizi
  3 Büro yöneticisinin sorumlulukları ve örnek olay analizi
  4 Yetki ve sorumluluk kavramı, dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek olay analizi
  5 Telefonla etkili iletişim ve uygulama
  6 Ergonomik tasarım ve uygulama analizi
  7 Dosyalama ve arşivleme teknikleri ve uygulama analizi
  8 Ara Sınav
  9 Büro makinelerinin kullanımı ve yaşanan sorunlar ile ilgili uygulama
  10 Büro makinelerinin kullanımı ve yaşanan sorunlar ile ilgili uygulama
  11 Büro formlarının düzenlenmesi, koordinasyonu uygulama analizi
  12 Büro formlarının değerlendirilmesi ve örnek olay analizi
  13 İşlerin önceliklerinin belirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek olay analizi
  14 Yazışma örnekleri, yazışmalarda yaşanan sorunlar ve uygulama analizi
  15 Toplantı organizasyonu ve uygulama analizi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Aslı Öztürk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Başpınar, N. Ö. (2003). Büro Yönetimi ve Sekreterlikte Örnek Olay Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Çalışma hayatı içerisinde yaşanmış olayların analiz edilerek konuyu kavratma ve problemin çözümünün kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Büro Yönetiminde ortaya çıkan sorunların çözümü, Örnek olay yöntem ve tekniği, kuramsal bilgileri uygulama, iş yaşamında ortaya çıkabilecek benzer sorunları çözümleme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 4
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 4
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 3
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster