ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Psikolojisi CBY229 GÜZ 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal psikoloji ve diğer bilim dalları ile ilgisini açıklar
  2-İnsan davranışları ile grup ve toplum davranışları arasındaki bağı açıklar
  3-Çeşitli insan davranışlarının (saldırganlık, liderlik, önyargı vb) nedenlerini açıklar
  4-Motivasyon kuramları ve mobing kavramını açıklar
  5-Örnek olaylardan üzerinden yorum yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   55
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,83 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma Psikolojisine Giriş
  2 Çalışma Psikolojisinin Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi
  3 Çalışma Psikolojisinin Temel Kavramları
  4 Kişilik ve Çalışma Hayatı Arasındaki İlişki
  5 İnsan Kaynaklarını Yönlendirme
  6 Günümüzde İşgücü Eğitimi
  7 Çalışanları Güdüleyici Faktörler
  8 Ara Sınav
  9 Örgütlerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
  10 Çalışanlarda Yorgunluk ve Tükenmişlik
  11 İş Analizi ve İş Değerlendirme
  12 Personel Seçme Teknik ve Yöntemleri
  13 Personel Seçiminde Bilgi Toplama Kaynakları
  14 Personel Seçiminde Bilgi Toplama Kaynakları
  15 İşgücünün İstihdam Sorunları ve İşsizlik Psikolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Aslı Öztürk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2003). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencileri çalışmanın psikolojik boyutu konusunda bilgilendirmek.
  Dersin İçeriği Çalışma psikolojisinin alanı, çalışma kavramı, motivasyon, tükenmişlik, mobing, iş monotonluğu ve yabancılaşma, çatışma, iş doyumu, iş analizi ve dizaynı, ergonomi konuları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 5
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster