ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplam Kalite Yönetimi CBY233 GÜZ 3+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmelerde kalite ile ilgili sorunları anlar
  2- Kalite yönetimi teknikleri sayesinde sorunlara çözüm geliştirir
  3- Kalitenin yönetim açısından önemini kavrar
  4- İşletmelere rekabet avantajı sağlamak için kalitenin önemini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   88
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,93 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kalitenin Tanımı ve Özellikleri
  2 Toplam Kalite Yönetimi
  3 Toplam Kalite Yönetimi ve İşletme Stratejisi
  4 Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Faktörü
  5 İnsan Kaynakları-Kalite İlişkisi
  6 Ekip Çalışması-Kalite Kontrol Çemberleri / Takım Çemberleri-Takım Çalışması
  7 Toplam Kalite Yönetiminde Planlama, Örgütleme ve Kontrol
  8 Ara Sınav
  9 Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik
  10 Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik
  11 Motivasyon, Ödül, Tanınma
  12 Çalışan Katılımı
  13 Toplam Kalite Yönetiminde Değişim Yönetimi
  14 Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim
  15 Kalite Güvence Sistemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Şerife Salman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Şimşek,H. (2010). Toplam Kalite Yönetimi. Ankara:Seçkin Kitabevi.
  Yardımcı Kitap
  Döküman -
  Dersin Amacı Günümüzün değişen koşulları çerçevesinde kalitenin rekabet açısından önemini vurgulayarak öğrencilerde kalite bilinci ve teknikleri ile ilgili bir altyapı oluşturmak.
  Dersin İçeriği Kalite ve Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişim Süreci,Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları ve Yaklaşımları,Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri,Toplam Kalite Yönetiminin Türkiye Uygulaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 5
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster