ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YÖNETİM VE ORGANİZASYON CBY108 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetimin temel kavramlarını tanımlar
  2-Klasik, neoklasik, modern ve postmodern yönetim düşünce ve uygulamalarını açıklar
  3-Yönetim kademelerinin ve örgüt şemalarının organizasyon kapsamındaki pozisyonlarını ve ilişkilerini çözümler
  4-Karar verme ve planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetleme fonksiyonlarının süreçlerini ve işlevlerini analiz eder
  5-Organizasyonlarda ortaya çıkabilecek olası yönetsel ve örgütsel sorunları, yönetimin temel kavram ve ilkelerine dayalı olarak çözer
  6-Bilgi çağının gerekleri ile çağdaş yönetim yaklaşımları arasında ilişkiler oluşturur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim kavramı ve tarihsel süreçteki gelişimi
  2 Yönetim yaklaşımlarına giriş
  3 Klasik teoriler
  4 Neoklasik teoriler
  5 Modern-postmodern teoriler
  6 Yönetimin İşlevlerine Giriş: Planlama
  7 Yönetimin İşlevler: Örgütleme
  8 Ara Sınav
  9 Yönetimin İşlevleri: Yöneltme
  10 Yönetimin İşlevleri: Koordinasyon
  11 Yönetimin İşlevleri: Denetim
  12 Yönetici ve Yönetsel Kademeler ve Beceriler
  13 Yönetim Alanındaki Çağdaş Gelişmeler (Toplam Kalite Yönetimi-Amaçlara Göre Yönetim-Stratejik Yönetim)
  14 Yönetim Alanındaki Çağdaş Gelişmeler (Dışkaynak kullanımı-Kıyaslama)
  15 Yönetim Alanındaki Çağdaş Gelişmeler (İşgören güçlendirme- Öğrenen organizasyonlar)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Tuba YILMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Efil, İ. (1999). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Alfa Yayınları.
  Yardımcı Kitap Koç, H., Topaloğlu, M. (2010). Yönetim Bilimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı her örgütte var olan yönetim işlevlerinin iş yaşamına yönelik kuramlarının ve uygulamalarının öğretilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim; Karşılaştırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 4
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 4
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster