ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GENEL İLETİŞİM CBY220 BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İletişimin unsurlarını, iletişimin temel özelliklerini açıklar
  2-İletişim ve etik arasındaki ilişkiyi açıklar
  3-İletişimin psikolojik ve toplumsal işlevlerini, iletişimin yapıcı bozucu ve kişisel engellerini ayırt eder
  4-Örgütsel iletişimi yönlendirir
  5-Etkili iletişim kurma tekniklerini açıklar
  6-Elektronik ortamda iletişim kurar
  7-İletişim engellerini aşma yollarını uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öneminin açıklanması.
  2 Tek yönlü ve iki yönlü iletişim , iletişim türlerinin açıklanması.Tek yönlü ve iki yönlü iletişim , iletişim türlerinin açıklanması.
  3 İletişimin temel özelliklerinin incelenmesi.
  4 İletişim ve güç, etik konularının incelenmesi.
  5 İletişimin psikolojik işlevlerinin incelenmesi
  6 Toplumsallaşma ve İletişimin toplamsal işlevlerinin incelenmesi
  7 Sözlü iletişim ve ilkelerinin açıklanması
  8 Ara Sınav
  9 Örgütsel iletişimin incelenmesi
  10 Örgütsel iletişim, kurum içi yazılar ve genel amaçlı yazıların açıklanması,
  11 İletişimin yapıcı ve bozucu engellerinin incelenmesi.
  12 Sözsüz iletişimin incelenmesi
  13 Sözsüz iletişim ve ilkelerinin açıklanması.
  14 Etkili İletişim Tekniklerinin İncelenmesi
  15 Etkili İletişim Tekniklerinin İncelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Tuba YILMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Vural, İ. (2012). İletişim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Aziz, A. (2010). İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu derste öğrenciler, iletişim kavramı ve kapsamı, temel özellikleri, iletişim süreci, mesaj, kodlama, kanal ve filtre bilgileri, geri bildirim, büro iletişimi ve fonksiyonları, bürolarda iletişimi geliştirme yöntemleri, iletişim biçimleri ve iletişime dayalı programları tanıma ve uygulama çalışmalarını öğrenir. İletişim türlerini, etkili iletişim tekniklerini tanıtmak, iletişimle ilgili kavramları açıklamaktır.
  Dersin İçeriği İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. 5
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 3
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 5
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. 3
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 4
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster