ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CBY224 BAHAR 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Örgütsel davranışın, yaşamın anlamını ve önemini açıklar
  2-Örgüt kültürü, inançlar, iklim ve moral konularının önemini açıklar
  3-Örgütlerde lider davranışı ve takım yönetiminin ilkelerini açıklar
  4-Örgütlerde işe devamsızlık sorununu ve iş ortamının fiziksel sorunlarını çözer
  5-Örgütsel stres kavramlarını açıklar
  6-Teknolojik gelişmeler ve örgütlerin geleceği hakkında yorum yapar
  7-Kurum kültürüne oryantasyon sağlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri
  2 Örgüt Birey ve Kişilik
  3 Tutumlar ve İş tatmini
  4 Yetenekler ve Öğrenme
  5 Örgüt Kültürü
  6 Örgütlerde Gruplar ve Takım çalışmaları
  7 Örgütlerde Çatışma
  8 Ara Sınav
  9 Örgütlerde Liderlik
  10 Örgütlerde Liderlik- Liderlik Türleri
  11 Örgütsel Değişme
  12 Örgütlerde Stres ve Yönetimi
  13 Örgütsel Bağlılık
  14 Örgütlerde Güç ve Politika
  15 Örgütlerde Etik Davranışlar ve Yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Bursa: Beta Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı bir örgüt içinde çalışan insanların davranışlarını anlamaya ,geleceğe dönük tahminler yapmaya ve insanların davranışlarını kontrol etmeye yönelik bir perspektif kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Davranış Kavramı Yöntemi, Davranış Düzlemi, Sosyal Statü ve Rol davranışları, Kültür Kavramı, Örgüt Kültürü, İnanç ve Tutumlar, Kişilik ve Kişi Örgüt Bütünleşmesinde Kişilik Faktörü, Algılama ve Öğrenme Kuramları, Motivasyon Kavramı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 3
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 3
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster