ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ CBY102 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetici sekreterliği mesleği ile ilgili temel kavramları analiz eder
  2-Yönetici sekreterliğinin özelliklerini tanımlar
  3-Yönetici sekreterinin becerilerini değerlendirir
  4-Yöneticinin seyahat organizasyonunu yapar
  5-Yöneticinin randevularını düzenler
  6-Örgüt imajının önemini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetici sekreterliği ile ilgili genel kavramlar, Yönetici sekreteri kavramı, Sekreterlikten yönetici asistanlığına mesleğin tarihsel gelişimi
  2 Meslek standartları komisyonuna göre yönetici sekreterinin görevleri, örgütlerde yönetici sekterinin yeri ve önemi
  3 Türkiye`de sekreterlik eğitim programları, Dünyada sekreterlik eğitim programları, Büro Yönetimi ve sekreterlik eğitiminde karşılaşılan sorunlar
  4 Yönetici sekreterinin mesleki becerileri (temsil etme becerisi, ikna etme becerisi, doğru karar verme beceresi, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, inisiyatif kullanma becerisi, risk alma becerisi, hızlı okuma yazma ve not alma becerisi, büro otomasyon sistemleri bilgisi ve kullanabilme becerisi, yabancı dil kullanabilme becerisi)
  5 Yönetici sekreterinin kişilik özellikleri (yönetici sekreterinin dış görünüş özellikleri, yönetici sekreterinin karakter özellikleri
  6 Yönetici sekreterinin beden dili ve sözlü iletişimi (sözsüz iletişim tanımı ve önemi, iş ortamında etkin beden dili kullanımı)
  7 Yönetici sekreterinin yazılı iletişim becerileri
  8 Ara Sınav
  9 Yönetici sekreterinin telefonla konuşma kuralları. (Telefon görüşme formu, telefonda konuşma teknikleri, telefonda görüşmelerde görgü ve protokol kuralları-bağlama-aktarma)
  10 İş gezisi düzenleme ve yönetici sekreterinin görevleri (iş gezisi öncesinde yapılacak hazırlıklar, iş gezisi için gerekli belgeleri hazırlama)
  11 İş gezisi düzenleme ve yönetici sekreterinin görevleri (yönetici iş gezisindeyken sekreterin görevleri, iş gezisi sonrası yönetici sekreterinin görevleri)
  12 Randevuların düzenlenmesi, randevuların düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar
  13 Ziyaretçilerin kabulü, ziyaretçilerin kabulünde yönetici sekreterinin dikkat etmesi gereken hususlar
  14 Örgütlerde imaj kavramı ve yönetici sekreterinin imajı
  15 Yönetici sekreterinin imajını etkileyen unsurlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tengilimoğlu, D., Coşan, P. (2004). Yönetici Asistanlığı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, yönetici sekreterliği yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
  Dersin İçeriği Yönetici sekreterinin genel bilgi ve becerileri, Yönetici asistanının genel tutum ve davranışları, Yönetici sekreterinin genel olarak kullandığı araç-gereç ve ekipmanlar, Yönetici sekreterinin yaptığı görev ve işlemler, Yönetici sekreterinin kişisel ve kurumsal imaj yönetimi, Telefonla iletişim yöntemleri, Randevu saptamaları, ziyaretçi kabulleri ve büro hostesliği organizasyonu
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 4
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. 5
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. 4
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 4
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster