ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ CBY207 GÜZ 2+1 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanır ve ilişkilendirir
  2-Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra teşkilatlarını açıklar
  3-Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanır ve ilişkilerini açıklar
  4-Siyasi parti, sendika, temsil, vakıf, dernek, hizmet kurumlarını tanır ve ilişkilendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yasama, yürütme, yargı
  2 Yönetim yapısı ve ilişkiler
  3 İnsan kaynakları ve bürokrasi
  4 Kamu iktisadi teşebbüsleri
  5 Taşra ve yerel yönetimler
  6 Etkin yönetim
  7 Özerk tarafsız kurumlar
  8 Ara Sınav
  9 Bağımsız düzenleyici üst kuruluşlar
  10 Birlikte yönetilen kurumlar
  11 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  12 Siyasi partiler, sendika ve konfederasyonlar
  13 Temsilcilikler, vakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar
  14 Vakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar
  15 Ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar,hizmet birimleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. Şerife SALMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Karaca Özdemir, P. (2017). Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkilerine yönelik yeterlikler kazandırılacaktır.
  Dersin İçeriği Kamu kesimi ve özel kesime ilişkin temel kavramları ve kurumları,yargı kuruluşlarının özelliklerini, görevlerini ve işleyişi, Türkiye`de kamu yönetiminin örgütsel yapısı, merkez ve taşra örgütlerinin görev ve yetkileri,yerinden yönetim kavramı ve yerel yönetim kuruluşları, idari kamu kurumları ve türleri,uluslararası kuruluşlar ve yabancı temsilcilikleri ve faaliyet alanları, kamu ve özel işletmeler ve hukuksal yapısı,kamu özel birlikteliğinde yönetilen kuruluşlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 3
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 2
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 2
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster