ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GENEL MUHASEBE CBY211 GÜZ 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişini açıklar
  2-Varlık hesapları ve kaynak hesapları ile ilgili işlem yapar
  3-Ön muhasebe işlemlerini yapar
  4-İleri düzey muhasebe işlemlerine destek olur
  5-Finansal rapor hazırlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Muhasebenin tanımı, işlevleri, amaçları bölümleri, tarihsel gelişimi
  2 Muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
  3 Hesap kavramı ve tekdüzen muhasebe sistemi, hesaplara kayıt yöntemleri
  4 Çift taraflı kayıt yöntemi ve muhasebe süreci, dönembaşı envanter ve envanter süreci, dönembaşı bilançosu ve açılış kaydı, yevmiye defteri, defter-i kebir, dönemsonu muhasebe işlemleri
  5 Bilanço hesaplarının incelenmesi ve işleyişi ve özellikleri (Dönen varlıklar, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, diğer dönen varlıklar)
  6 Duran varlıklar ( ticari alacaklar, diğer alacaklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, duran varlıklarda amortisman konusu)
  7 Kısa vadeli yabancı kaynaklar (mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, ödenecek vergi ve yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları)
  8 Ara Sınav
  9 Uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri
  10 Geçmiş yıllar karları- zararları, dönem net karı (zararı)
  11 Gelir tablosu hesapların incelenmesi işleyişi ve özellikleri (brüt satışlar, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar-zararlar
  12 Maliyet hesapları incelenmesi işleyişi ve özellikleri 7A seçeneğinde maliyet hesapları
  13 Maliyet hesapları incelenmesi işleyişi ve özellikleri 7B seçeneğinde maliyet hesapları
  14 Muhasebede kullanılan defter ve belgeler fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu)
  15 Çözümlü uygulamalar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Tuba YILMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özçelik, İ., Avder, E. (2009). Genel Muhasebe ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Örnekleri. Trabzon: Murathan Yayınevi.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin; muhasebe ve finans işlemleri yapma ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar ve muhasebe sistemi, muhasebe sistemi, muhasebede kayıt usulleri, tek taraflı kayıt, çift taraflı kayıt, dönen varlıklar, duran varlıklar, bilanço, muhasebe işlemleri muhasebede kullanılan belgeler vergi usul kanununda yer alan belgeler, Türk Ticaret Kanununda yer alan belgeler, diğer belgeler, defterler: yevmiye defteri, büyük defter, işletme defteri, serbest meslek defteri ve diğer defterler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. 3
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 1
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. 5
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster