ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TOPLANTI YÖNETİMİ CBY213 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplantı tanımını yapar
  2-Toplantı gündemi hazırlar
  3-Gündeme uygun şekilde hazırlanarak toplantıya katılır ve toplantı tutanaklarını tutar
  4-Departmanlar arası toplantılar düzenler
  5-Zaman yönetimi tekniklerini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplantı ve toplantı türleri (Başlangıç toplantısı, emir toplantısı, danışma toplantısı, eşgüdüm toplantısı)
  2 Toplantı ve toplantı türleri (kurul toplantısı, heyet toplantısı, bilgilendirme toplantıları, brifing, çalıştay, forum, görüşme, kolokyum, konferans, kongre, açılışlar ve törenler, kurultay, miting)
  3 Toplantı ve toplantı türleri (münazara, ropörtaj, seminer, sempozyum, tartışma, basın toplantısı, pazarlık toplantısı, görüntülü toplantı, ortak akıl arama toplantıları, açık oturum)
  4 Toplantılarda protokol kuralları, toplantı görevlilerinin toplantı organizasyonundaki rolleri
  5 Toplantı düzenleme,(toplantı amacının belirlenmesi, toplantı öncesi yapılması gereken işlemler, toplantı için gerekli belgeler, toplantı gündeminin hazırlanması)
  6 Toplantı düzenleme ( verimli bir toplantının uygulama aşamaları, toplantıya davet etme, toplantılarla ilgili genel kurallar)
  7 Toplantı mekanları ve özellikleri (toplantı mekan seçimi, toplantıların yapıldığı belli başlı salon çeşitleri)
  8 Ara Sınav
  9 Toplantı düzenleri (oval veya daire düzeni toplantı, L düzeni toplantı, T düzeni toplantı, V düzeni toplantı, yarım ay düzeni toplantı, konferans sinema ve tiyatro düzeni, sınıf düzeni, U düzeni, dikdörtgen düzeni, kare düzeni)
  10 Toplantı yönetim süreçleri ve toplantıda kullanılacak donanımlar (toplantıyı planlama, toplantıyı örgütleme ve kontrol, toplantıyı yürütme, toplantı sonrası yapılacak işlemler, katılımcılar ve görevleri)
  11 Toplantı yönetim süreçleri ve toplantıda kullanılacak donanımlar (toplantıya kim katılacak, gündem ile ilgili materyallerin toplanması, toplantı süresine karar vermek, toplantılarda ikramlar ve tazeleyiciler, toplantı ekipmanı)
  12 Toplantılarda kayıt tutma yöntemleri (toplantı sırasında not alma, sesli veya görüntülü kaydetme, toplantı kayıtlarında bilgisayar kullanımı, toplantı rapor ve özeti, toplantı tutanağı, karar defteri)
  13 Zaman Kavramı ve Önemi, Zaman Yönetimi Öz Yönetim, Kendini Tanımak
  14 Zaman Tuzakları,Hayır Diyememek, Dijital Dikkat Dağınıklığı, Zaman Yönetimi Teknikleri
  15 Zaman yönetimi programları, bürolarda zaman yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Şerife SALMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mısırlı, İ. (2013). Toplantı Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; toplantı yönetimi yapma ve zaman yönetimi yeterlikleri kazandırılacaktır.
  Dersin İçeriği Toplantı yönetimi, toplantı tutanakları, toplantı raporları, toplantı türleri, toplantı düzenleri, toplantının idaresi, zaman yönetimi ve zaman yönetimi teknikleri, bürolarda zaman kavramı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 2
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. 1
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. 2
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. 2
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 3
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster