ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CBY209 GÜZ 4+0 Üniversite S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşçi, işveren, işyeri gibi temel kavramları açıklar
  2-Bireysel iş sözleşmesinin türleri, kurulması, sona ermesi; bu sözleşmeden doğan işveren ve işçi hak, borç ve yükümlülüklerini açıklar
  3-Çalışma koşulları ile ilgili nispi emredici hükümleri açıklar
  4-Atipik çalışma koşulları da dahil, modern işletmesel ihtiyaçlar ile çalışanların haklarının dengede tutulabileceği sistemleri bilimsel düzeyde tartışır
  5-İş hayatının denetimi ve cezai yaptırımları açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş hukukuna giriş, tarihsel gelişim ve iş hukukunun kaynakları
  2 Bireysel iş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları
  3 Asıl işveren, alt işveren ilişkisi ve bu ilişkiden doğan sorumluluk
  4 İş yasalarının kapsamı, Pratik çalışmalar
  5 İş sözleşmesinin kurulması, İş sözleşmesinin türleri, İşyeri ve iş sözleşmesi devri
  6 Konuların gözden geçirilmesi ve pratik çalışmalar
  7 İş sözleşmesinden doğan borçlar, İşçinin borçları
  8 Ara Sınav
  9 İş sözleşmesinden doğan borçlar, İşverenin borçları
  10 İş sözleşmesinin sona ermesi, Bildirimli fesih, Yeni iş arama izni, ihbar tazminatı - Haklı nedenle fesih
  11 İş sözleşmesinin sona ermesi, Haklı nedenle fesih - Geçerli sebeple fesih
  12 İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları: İş güvencesi, İşe iade kurumu
  13 İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları: Kıdem tazminatı, Pratik Çalışmalar
  14 İş sözleşmesinin sona ermesi: Genel tekrar, Pratik çalışmalar
  15 İş yasaları kapsamında iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçlarının değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Tuba YILMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Demir, F. (2017). İş Hukuku ve Uygulaması. İzmir: Albi Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencileri bireysel İş Hukuku konularında gerek mesleki gerek akademik olarak kariyerlerine devam edebilecek bilgi seviyesine ulaştırmak
  Dersin İçeriği İş hukuku dersi iki dönemde ayrı ayrı okutulmakla birlikte içerik olarak bireysel iş hukuku ile toplu iş hukuku ve sendikalar hukukunun bir kısmını hukukunu kapsamaktadır. Bu ilk dersin ana konusunu bireysel iş hukuku oluşturur. Bu kapsamda, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, temel kavramlar, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları ve iş yargısı incelenmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 1
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. 5
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster