ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TIBBİ SEKRETERLİK VE DOKÜMANTASYON CBY215 GÜZ 4+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tıbbi dokümantasyon faaliyetlerinde sekreterin yeri ve önemini açıklar
  2-Tıbbi doküman ve dokümantasyon faaliyetlerini planlar ve organize eder
  3-Tıbbi dokümanların dosyalama sürecine ilişkin temel ilkeleri uygular
  4-Hasta dosyalarını düzenler
  5-Hasta dosyalarını oluşturan formları düzenler
  6-Genel tıbbi terminolojiyi kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların kapsamı, önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları
  2 Hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler
  3 Hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları
  4 Hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri
  5 Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu
  6 Tıbbi dokümantasyonun temel prensipleri, tıbbi dokümantasyonun sağlık hizmetlerine etkisi, sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi, tıbbi kayıtların niteliksel ve niceliksel analizi, dokümanların geliştirilmesi yöntemleri.
  7 Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi: İdari kayıtlar, Klinikte kullanılan kayıtlar, Yoğun bakımda tutulan kayıtlar, Anestezi kayıtları, Laboratuar kayıtları/raporları, Patoloji, Radyoloji, klinik lab.,Hemşirelik hizmetleri kayıtları
  8 Ara Sınav
  9 Ayaktan bakım veren kuruluşlarda kullanılan tıbbi kayıtlar, Sağlık ocağı, A.Ç.S., merkezleri vb., Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların geliştirilmesi yöntemleri
  10 Sağlık kuruluşlarında Sağlık bilgi yöneticilerinin rolü
  11 Tıbbi sekreterin sağlık ekibi içerisindeki yeri ve taşıması gereken özellikler, Tıbbi sekreterliğin kavramsal boyutu, tıbbi sekreterlik türleri, sağlık kuruluşlarındaki görevleri ve sorumlulukları
  12 Hastaların sağlık kuruluşuna kabulü, Hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, Sağlık kuruluşlarında randevu hizmetlerini düzenleme, Hastaların şikâyetlerinin dinlenmesi ve uygulanan prosedürlerde tıbbi sekreterin yaklaşımları,
  13 Sağlık kuruluşlarında haberleşme ve yazışma hizmetleri, Ayakta ve yatarak bakım veren sağlık kuruluşların da tıbbi sekreterin görevleri, Ayakta ve yatarak bakım veren sağlık kuruluşlarında hastaya ait kayıtları tutma
  14 Tıbbi Terminolojiye giriş, Tanımı ve tarihçesi. Söyleyiş kuralları.
  15 Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler. Kökler, Önekler, Sonekler, Terimlerin öğelerine ayrıştırılmalarıyla ilgili örnekler, Eş anlamlı terimler, Eponim terimler. Tıbbi kısaltmalar, Tanısal terimler, İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Yön bildiren terimler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Şerife SALMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ataklı, A., Kaplan, A. (2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik. Ankara:Güneş Tıp Kitapevi.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Tıbbi dokümantasyon faaliyetlerinde sekreterin yeri, tıbbi dokümantasyon hizmetlerinde planlama ve organizasyon, dosyalama süreci ve ilkeleri, dosyalamaya esas olan belgeler, dosyalama sistemleri, hasta dosyalarının önemi, hasta dosyalarını oluşturan formlar vb. konulara ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Tıbbi dokümantasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde sekreterin yeri ve önemi, tıbbi dokümantasyon hizmetlerinde planlamanın taşıması gereken özellikler, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik faaliyetlerinin organizasyonu, genel tıbbi terminoloji
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 2
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 3
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. 4
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. 4
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster