ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HALKLA İLİŞKİLER CBY204 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Halkla ilişkilerde temel kavramları açıklar
  2-Halkla İlişkiler faaliyetlerini açıklar
  3-Kurumsal imaj oluşturma ve sürdürmeyi açıklar
  4-Medya planlaması yapar
  5-Kamuoyu oluşturur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye`de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları, Diğer Alanlarla İlişkisi, Meslek Olarak Halkla İlişkiler
  2 Halkla ilişkiler ve insan ilişkileri, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve propaganda
  3 Halkla ilişkilerin sınırlandırılması, Halkla ilişkiler ve İletişim
  4 Halkla ilişkiler uygulamasının evreleri, Kitle iletişim araçlarından yararlanma, Basın ile ilişki, basın büroları, kurumsal ilişkilerdeki güçlükler
  5 Halkla ilişkilerde radyo ve televizyon, devlet yayınları, önderlerden yararlanma
  6 Halkla ilişkiler birimlerinin tanıtma çalışmalarındaki rolü ve ortaya çıkan sorunlar
  7 Yönetimin halkın gereksinim ve isteklerini öğrenmesi ve tanıma (Kamusal anketler, temsilcilere danışma, basın izleme, yönetici ile halkın yüz yüze ilişkisi)
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de kamu yönetiminin halkla ilişkiler uygulamasının özgün sorunları (Halkın yönetimden beklentileri, Halk beklentilerinin gerçekleşme biçimi)
  10 Halkla ilişkiler uygulamalarında başvurulan araçlar (Gazeteler, basın bildirileri, basın toplantıları, yazılı basında başvurulan diğer yollar)
  11 Halkla ilişkiler uygulamalarında yayım araçları (Radyo-televizyon-sinema, açılışlar, kokteyller, festivaller)
  12 Kuruluş içi halkla ilişkiler (Gayri resmi iletişim kanalları- resmi iletişim kanalları)
  13 İç Halkla İlişkiler Uygulamasında Kullanılan Yöntem ve Araçlar (Üyelerin örgüt yönetimine katılmaları, işletme gazeteleri, Personelle ilişki büroları)
  14 Basın toplantısı düzenleme pratikleri
  15 Halkla ilişkilerde imaj yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Biber, A. (2003). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar. Ankara: Nobel Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak. Mesleğin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek.
  Dersin İçeriği Derste Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 5
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. 5
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. 4
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 4
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster